1CB40GCIFG
Piece konwekcyjno parowe

Aby zaspokoić wszystkie potrzeby należy być gotowym do zaoferowania każdemu szefowi kuchni innego rozwiązania.

Fagor Industrial dysponuje największym na rynku wyborem pieców, jak również proponuje doskonałe rozwiązanie Cook & Chill oraz obszerny asortyment dodatków i akcesoriów.

1CB40GCIFG - kopiuj
Zmywarka Fagor
Zmywarki gastronomiczne

Prawdziwy profesjonalista potrzebuje w kuchni również wydajnych rozwiązań, aby zabrudzone naczynia i sprzęt kuchenny były natychmiast ponownie dostępne. Nasza oferta profesjonalnych zmywarek jest wszechstronna, od zmywarek do szkła dla barów, kawiarni i małych restauracji, po zmywarki o dużej pojemności do naczyń kuchennych i garów.

PlayPause
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Szafa mroźnicza Rilling 1300

Zapytaj o produkt

11 730,00  + podatek 23% Vat

Produkt dostępny na zamówienie

Opis produktu

Szafa mroźnicza Linia 1300

Szafa mroźnicza 2x GN 2/1,

Parametry

Wymiary: 1390x810x2020 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.): 680W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.): 180W / 230V
Czynnik chłodniczy: R290
Pojemność: 1300 L  ( 923 L )
Moc chłodnicza: 940W temp. odpar. -10°C
max. temp. otoczenia +43°C
Temperatura: °C -15 / -22
Zużycie energii: 13,0 kWh / 24h
Akcesoria: 6 Ruszty GN 2/1, 6 Pary prowadnic

 

Producent / Marka

Producent: Rilling Krosno Metal

Kraj pochodzenia: Polska

Warunki gwarancji

Na każde urządzenie chłodnicze udzielamy 24 miesiące
gwarancji - wówczas zapewniamy bezpłatny dostęp
do wszystkich części zamiennych.Usługa ta standardowo
zawarta jest w cenie urządzenia.

Czas realizacji

Przewidywany czas realizacji: do 7 dni

Szczegółowe dane

Szafa mroźnicza Linia 1300

Szafa chłodnicza  2x GN 2/1,

z wymuszonym obiegiem powietrza,

z automat. odszranianiem i odparowaniem kondensatu gorącym gazem,

z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym.

Higienicznie wykonane wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wytłaczaną podłogą.

Parownik umieszczony poza komorą chłodniczą

Agregat w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia.

Centralne chłodzenie z odpływem kondensatu.

 

Wymiary: 1390x810x2020 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.): 680W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.): 180W / 230V
Czynnik chłodniczy: R290
Pojemność: 1300 L  ( 923 L )
Moc chłodnicza: 940W temp. odpar. -10°C
max. temp. otoczenia +43°C
Temperatura: °C -15 / -22
Zużycie energii: 13,0 kWh / 24h
Akcesoria: 6 Ruszty GN 2/1, 6 Pary prowadnic

 

Producent: Rilling Krosno Metal

Kraj pochodzenia: Polska

Przewidywany czas realizacji:  do 7 dni

Na każde urządzenie chłodnicze udzielamy 24 miesiące
gwarancji – wówczas zapewniamy bezpłatny dostęp
do wszystkich części zamiennych.Usługa ta standardowo
zawarta jest w cenie urządzenia.

Pliki do pobrania

Klasa Energetyczna

  Zamów produkt


  Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt bez wad. Należy pamiętać, aby przy odbiorze produktu od kuriera obejrzeć go i sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń (zarysowań, wgnieceń, otarć). Pomoże w tym kurier dostarczający przesyłkę, którego obowiązkiem jest upewnienie się, że wydawany produkt jest w dobrym stanie. Pracownik dostarczający zamówienia może wydać produkt tylko wtedy, gdy jego stan jest akceptowany przez kupującego. W razie stwierdzenia uszkodzeń prosimy o niezwłoczny kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem: 22 6318716. Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez odbierającego przesyłkę w ciągu 7 dni powoduje, że wygasają jego roszczenia. Razem z produktem Klient otrzymuje instrukcję obsługi, oświadczenie gwarancyjne oraz dokumenty potwierdzające zakup produktu.

  2. Prawo odstąpienia

  Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w terminie 30 dni od daty objęcia towaru (z wyłączeniem zakupów z systemem spłaty ratalnej, gdzie zwrot jest możliwy do 14 dni) w posiadanie przez Użytkownika lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (data odebrania przesyłki). W przypadku odstąpienia od Umowy, Użytkownik, będący Konsumentem, powinien zwrócić towar zakupiony w www.tewasklep.pl, w terminie 30 dni od daty odebrania przesyłki. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle rzecz(y) przed upływem terminu 30 dni. Użytkownik obowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy winno być złożone w formie pisemnej.
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w skleptewa.pl) nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  zawartej w drodze aukcji publicznej;
  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  W przypadku pozostałych Użytkowników, nieposiadających statusu Konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu pierwszych 14 dni, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  W przypadku odstąpienia od umowy powyżej 14 dni od daty odebrania przesyłki Użytkownik obowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wyłącznie kwotę za zamówiony towar (zwrotowi nie podlegają koszty dostarczenia rzeczy, nawet jeżeli Użytkownik wybierze najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześnie.
  Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  3. Oświadczenie gwarancyjne

  Niniejsze oświadczenie gwarancyjne reguluje uprawnienia stron w zakresie stwierdzenia wad i usterek oraz sposobu i terminu ich usuwania, w tym ewentualnych konsekwencji finansowych. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień gwarancji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem: 22 6318716. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Odmienny niż powyższy termin obowiązywania gwarancji (jeśli takowy gwarantuje Sprzedawca) zostanie zawarty w postaci dodatkowego dokumentu dołączonego do przesyłki. W przypadku wykupienia przez Klienta usługi „przedłużona gwarancja”- gwarant zobowiązuje się zawrzeć w przesyłce dodatkowy dokument o tym informujący. Podstawą gwarancji jest potwierdzenie zamówienia lub faktura, o ile była wystawiona. Obowiązkiem dystrybutora w ramach gwarancji jest w szczególności bezpłatna naprawa lub wymiana rzeczy bądź zwrot zapłaconej ceny, o ile wady ujawnią się w ciągu okresu obowiązywania gwarancji. Uprawniony do skorzystania z gwarancji zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć reklamowane urządzenie na adres gwaranta gdy uszkodzenie/wada jest dokładnie widoczna na zdjęciach, bez odsyłania produktu
  (*Nie dotyczy przypadków odstąpienia od umowy, na zdjęciach nie widać uszkodzeń/wad towaru, produktów zużywalnych np.środków czystości, past itp. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania odesłania produktu. Na życzenie klienta zutylizujemy reklamowany produkt).
  Prosimy dołączyć do paczki wypełniony formularz reklamacyjny wraz z dokładnym opisem zaistniałej usterki (wady). Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej jak i wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Gwarant wykonuje swoje obowiązki w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez kupującego. Gwarant dostarcza rzecz na swój koszt do miejsca, w którym została kupującemu wydana. Ochrona gwarancyjna obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancyjnym jest posiadanie sprzętu kompletnego w oryginalnych opakowaniach. Gwarant zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu niniejszej gwarancji za wady sprzętu, jeżeli powstały one z innych przyczyn niż tkwiących w sprzęcie, w szczególności spowodowanych wadliwym użytkowaniem sprzętu, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione oraz korzystaniem z rzeczy w sposób niezgodny z załączoną instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.

  4. Dane osobowe

  Administratorem Państwa danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest FHU TEWA SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Połczyńska 79 (01 – 301 Warszawa), z którym możecie Państwo skontaktować się korespondencyjnie bądź pisząc na adres e-mail: tewa@tewa.pl Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możecie Państwo skontaktować się korespondencyjnie, pisząc na adres naszej siedziby oraz na adres e-mail RODO@studio-moderna.com Dane podane w formularzu reklamacyjnym przetwarzamy w celu rozpatrzenia złożonej przez Państwa reklamacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji reklamacji. Państwa dane będą przez nas przetwarzane do momentu wygaśnięcia wszelkich obowiązków prawnych wynikających ze złożonej reklamacji. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W toku przetwarzania Państwa danych możemy przekazywać je następującym kategoriom odbiorców: firma kurierska, bank, Poczta Polska.
  Kontakt: FHU Tewa Sp. z o. o.
  tel.: 22 631 87 16
  e-mail: tewa@tewa.pl
  Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:30 .

   Zamów produkt


   Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt bez wad. Należy pamiętać, aby przy odbiorze produktu od kuriera obejrzeć go i sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń (zarysowań, wgnieceń, otarć). Pomoże w tym kurier dostarczający przesyłkę, którego obowiązkiem jest upewnienie się, że wydawany produkt jest w dobrym stanie. Pracownik dostarczający zamówienia może wydać produkt tylko wtedy, gdy jego stan jest akceptowany przez kupującego. W razie stwierdzenia uszkodzeń prosimy o niezwłoczny kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem: 22 6318716. Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez odbierającego przesyłkę w ciągu 7 dni powoduje, że wygasają jego roszczenia. Razem z produktem Klient otrzymuje instrukcję obsługi, oświadczenie gwarancyjne oraz dokumenty potwierdzające zakup produktu.

   2. Prawo odstąpienia

   Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w terminie 30 dni od daty objęcia towaru (z wyłączeniem zakupów z systemem spłaty ratalnej, gdzie zwrot jest możliwy do 14 dni) w posiadanie przez Użytkownika lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (data odebrania przesyłki). W przypadku odstąpienia od Umowy, Użytkownik, będący Konsumentem, powinien zwrócić towar zakupiony w www.tewasklep.pl, w terminie 30 dni od daty odebrania przesyłki. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle rzecz(y) przed upływem terminu 30 dni. Użytkownik obowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
   Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy winno być złożone w formie pisemnej.
   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w skleptewa.pl) nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   zawartej w drodze aukcji publicznej;
   o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   W przypadku pozostałych Użytkowników, nieposiadających statusu Konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
   W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu pierwszych 14 dni, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   W przypadku odstąpienia od umowy powyżej 14 dni od daty odebrania przesyłki Użytkownik obowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wyłącznie kwotę za zamówiony towar (zwrotowi nie podlegają koszty dostarczenia rzeczy, nawet jeżeli Użytkownik wybierze najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześnie.
   Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   3. Oświadczenie gwarancyjne

   Niniejsze oświadczenie gwarancyjne reguluje uprawnienia stron w zakresie stwierdzenia wad i usterek oraz sposobu i terminu ich usuwania, w tym ewentualnych konsekwencji finansowych. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień gwarancji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem: 22 6318716. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Odmienny niż powyższy termin obowiązywania gwarancji (jeśli takowy gwarantuje Sprzedawca) zostanie zawarty w postaci dodatkowego dokumentu dołączonego do przesyłki. W przypadku wykupienia przez Klienta usługi „przedłużona gwarancja”- gwarant zobowiązuje się zawrzeć w przesyłce dodatkowy dokument o tym informujący. Podstawą gwarancji jest potwierdzenie zamówienia lub faktura, o ile była wystawiona. Obowiązkiem dystrybutora w ramach gwarancji jest w szczególności bezpłatna naprawa lub wymiana rzeczy bądź zwrot zapłaconej ceny, o ile wady ujawnią się w ciągu okresu obowiązywania gwarancji. Uprawniony do skorzystania z gwarancji zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć reklamowane urządzenie na adres gwaranta gdy uszkodzenie/wada jest dokładnie widoczna na zdjęciach, bez odsyłania produktu
   (*Nie dotyczy przypadków odstąpienia od umowy, na zdjęciach nie widać uszkodzeń/wad towaru, produktów zużywalnych np.środków czystości, past itp. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania odesłania produktu. Na życzenie klienta zutylizujemy reklamowany produkt).
   Prosimy dołączyć do paczki wypełniony formularz reklamacyjny wraz z dokładnym opisem zaistniałej usterki (wady). Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej jak i wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Gwarant wykonuje swoje obowiązki w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez kupującego. Gwarant dostarcza rzecz na swój koszt do miejsca, w którym została kupującemu wydana. Ochrona gwarancyjna obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancyjnym jest posiadanie sprzętu kompletnego w oryginalnych opakowaniach. Gwarant zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu niniejszej gwarancji za wady sprzętu, jeżeli powstały one z innych przyczyn niż tkwiących w sprzęcie, w szczególności spowodowanych wadliwym użytkowaniem sprzętu, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione oraz korzystaniem z rzeczy w sposób niezgodny z załączoną instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.

   4. Dane osobowe

   Administratorem Państwa danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest FHU TEWA SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Połczyńska 79 (01 – 301 Warszawa), z którym możecie Państwo skontaktować się korespondencyjnie bądź pisząc na adres e-mail: tewa@tewa.pl Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możecie Państwo skontaktować się korespondencyjnie, pisząc na adres naszej siedziby oraz na adres e-mail RODO@studio-moderna.com Dane podane w formularzu reklamacyjnym przetwarzamy w celu rozpatrzenia złożonej przez Państwa reklamacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji reklamacji. Państwa dane będą przez nas przetwarzane do momentu wygaśnięcia wszelkich obowiązków prawnych wynikających ze złożonej reklamacji. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W toku przetwarzania Państwa danych możemy przekazywać je następującym kategoriom odbiorców: firma kurierska, bank, Poczta Polska.
   Kontakt: FHU Tewa Sp. z o. o.
   tel.: 22 631 87 16
   e-mail: tewa@tewa.pl
   Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:30 .

   Left Menu Icon